конспект лекций, вопросы к экзамену

Цицерон - теоретичні роздуми щодо категорії теорії перекладу

Великий письменник і оратор Риму Марк Туллій Цицерон (106-43 до н.е.). Саме в його трактатах ми знаходимо згадки про переклад, про перекладачів, а також деякі теоретичні роздуми, що свідчать про осмислення проблем перекладацької діяльності. Саме у Цицерона ми вперше виявляємо опозицію категорій теорії перекладу, а саме протиставлення вільного перекладу буквальному.

Справді, вільний переклад(відтворюючий основну інформацію оригіналу можливими відхиленнями - додаваннями, пропусками і т. п.; здійснюється на рівні тексту, тому для нього виявляються нерелевантними категорії еквівалентності мовних одиниць.) та буквальний переклад( копія, що зовні відповідає розміру та технічним засобам, бо повністю підвладний законам чужої мови і стилістичної стихії. калькує мовні та структурні складники тексту першотвору без належної уваги до їх узгодження із виразно-стилістичними особливостями мови, на яку він перекладається, що часто призводить до спотворення його художньої цінності. ) можуть розглядатися як первинні та основоположні категорії теорії перекладу.

Саме язичницький письменник Цицерон виявився творчим «наставником» глибоко побожного християнина, що взявся за переклад Святого Письма, - св. Ієроніма.

Основна робота Цицерона про переклад, що стала вже хрестоматійної, - це передмова до власних перекладів відомих промов «Про вінок» Демосфена і Есхіна, відоме також під назвою трактату «De optimo genere oratorum» («Про кращому роді ораторів»), де Цицерон коментує свій переклад промов грецьких ораторів. Головне значення цього невеликого тексту великого оратора давнини в тому, що в ньому вперше, наскільки можна судити за що дійшли до нас документам, обґрунтовується вільний переклад. Цицерон чітко розрізняє переклад та літературну творчість. Він, оратор, перекладає не як простий перекладач, а як письменник. Як літератор Цицерон дозволив собі цілий ряд вольностей в перекладах. Зберігаючи структуру фраз оригінальних текстів, розташування слів, фігури мови, взаємозв'язок думок, він використовує слова, звичні в латинському вживанні. Цицерон не прагне передати слово словом, він передає включенні  в словах поняття. Більше того, він наголошує, що не прагнув зберегти те ж число слів. Для нього важливий сенс, «вага» слова. Треба думати, що Цицерон має на увазі перекладацькі  перифрази, коли одне слово оригіналу, не маючи в мові, на яку перекладають, однослівного еквівалента, замінюється в перекладі поєднанням декількох слів. «Що стосується мене, то, коли мова заходить про переклад і якщо я не можу передати настільки ж лаконічно те, що в грецькій мові виражено одним словом, я вживаю декілька слів. Іноді я використовую грецьке слово, якщо в моїй мові немає еквівалента »Є так казав сам Цицерон.

Цицерон зізнається, що переклав не всі елементи грецького тексту, зберігши тим не менш його сенс. Інакше кажучи, деякі фрагменти оригінального тексту в перекладі виявилися свідомо опущеними. Таким чином, у методі перекладу, описаному Цицероном, можна легко розрізнити дії, які в сучасній теорії перекладу визнаються як перекладацькі трансформації, а саме: заміни, додавання і опущення. Тільки в четвертому вигляді трансформацій - перестановках - Цицерон обережний. Він прагне зберегти головну прикрасу фрази - фігури і розташування елементів, а також послідовність і логіку викладу думок.

Необхідно звернути увагу і ще на одне важливе зауваження Цицерона. Він говорить про те, що будував свій текст перекладу так, щоб не суперечити латинським звичаям, тобто нормам латинської мови, прагнучи зробити текст приємним і гарним, інакше кажучи, естетично витриманим. Саме це положення буде багаторазово відтворене пізніше, в епоху Відродження, коли постане питання про роль перекладу для розвитку молодих мов.

У вельми лаконічній формі Цицерон показав, чим, на його думку, переклад відрізняється від літературної творчості. Описуючи свій спосіб «перекладу» грецьких авторів, він побічно розкрив і уявлення про переведення того часу: переклад - нижче літературної праці. «Переклад» теж нижче літературної творчості.

Таким чином, уже в часи Цицерона зародилося суперечливе ставлення до перекладу, яке відзначається і сьогодні. Точніше, в ту давню епоху переклад протиставлявся іншому різновиду міжмовної комунікації, яка ще не мала своєї назви. Пізніше вона буде визначена як наслідування. Переклад не мав ніякого відношення до літератури і розумівся як необхідна незручність в міжмовної комунікаціі в офіційній, діловій та інших нелітературних сферах.

Головне :

  1. Вважав, що перекладати треба не «слово в слово», а «смисл в смисл», тобто важливіше передати смисл тексту,аніж намагатися перекласти кожне слово.
  2. Переклад – нижче літературної праці. Тому що перекладач стиснутий у рамках твору і не може додавати своє. Переклад «слово в слово»
  3. Пропагандував вільний переклад.
  4. Будував текст аби не суперечити латинським традиціям та звичаям
09.02.2015; 22:31
просмотров: 3674