конспект лекций, вопросы к экзамену

Історія перекладу - складова частина науки перекладознавства

Історія перекладу - розділ науки перекладознавства, який вивчає місце, роль та еволюцію перекладу в умовах розвитку людського спілкування.

Історія перекладу розглядає еволюцію перекладу починаючи з появи перших письмових фактів. Вона вивчає історію різних культур і національних мов. Сюди також входить критика перекладу (що включати в переклад, а що - ні).
Для того щоб осягнути всі тонкощі непростої перекладацької справи, стати справжнім майстром, і збагнути теорію перекладу, необхідно перш за все ознайомитися з тим, що робили попередники протягом не менше ніж двох тисячоліть, тобто того періоду, про який в історії перекладу збереглися хоч якісь свідчення. Досвід попередників дозволяє передусім побачити нерозривний зв'язок перекладацької діяльності з життям суспільства, місце і роль перекладу в розвитку цивілізації. Оволодіння цим досвідом оберігає від повторення помилкових кроків, які іноді робили навіть видатні майстри своєї справи у пошуках рішень найважчих проблем перевираженія смислів, укладених в знаках іншої мови, що відображають інше бачення світу, інший досвід світогляду, інший хід думок. Історичний досвід дає також можливість переконатися в тому, що в перекладі, у підходах до оцінки якості перекладу, вірності і точності існують циклічність і мода, що одні й ті ж рішення в різні епохи оцінюються протилежно. Перекладацька практика цілком залежить від стану словесності народу, на мові якого здійснюється переклад. І, нарешті, вивчення досвіду перекладачів минулого показує, що багато з сучасних проблем теорії перекладу піднімалися неодноразово та протягом всієї історії цієї діяльності, так і не отримавши остаточного вирішення.

10.02.2015; 10:28
просмотров: 2853