конспект лекций, вопросы к экзамену

Вавілон - символ перекладу. Перекладацький досвід та міфи. Стародавні твори - свідоцтва перекладацької діяльності. Система письма. Персоналії.

Згідно з біблійним переказом, люди говорили однією мовою і розуміли один одного, але при будівництві Вавилонської вежі Бог розгнівався та змішав їх мови, щоб вони перестали розуміти один одного і не змогли її добудувати. Так з'явилася потреба в перекладі та перекладачах. Якби Вавилона не було, професія перекладача не потрібна була б в принципі.

Вавилон став асоціюватися з багатомовністю і, відповідно, не міг не відбитися на подальшій діяльності перекладачів. Для сучасних перекладачів Вавилон - символ їхньої професії.

Міфи – це оповідання про минуле, навколишній світ, яке описує події за участю богівдемонів і героїв та історії про походження світу, богів і людства.

На прикладі міфу про Вавилонську вежу можна зробити висновок про «божественне» походження слова і, як наслідок – перекладу.

Виникнення перекладацької діяльності відноситься до епохи стародавнього світу. Як і в багатьох галузях культури і науки місцем виникнення та розвитку перекладацької діяльності став Стародавній Рим. Так, римський філософ і політик Цицерон є одним з перших перекладачів з грецької мови: їм були перекладені на латинь окремі праці філософів Платона і Демосфена, деякі твори Гомера, Софокла, Евріпіда та інших грецьких драматургів. Інший великий римлянин - Горацій - вперше використав термін "перекладач".

Древний Вавилон - двуязычие (шумерский и акаддский языки).

Принципы перевода в Древнем Вавилоне:

  • дословный перевод (замена каждого слова на эквивалент)
  • подстрочный перевод (между строк оригинала, но тоже дословно)
  • вольный перевод
  • пересказ
  • сокращенное изложение

Имелись словари, выполнялся перевод не только деловых , но ихудожественных, поэтических текстов. Появилась новая функция перевода - продолжение литературной традиции.

10.02.2015; 10:34
просмотров: 2066