конспект лекций, вопросы к экзамену

Вплив Болгарії на перекладацьку дїяльність Русі

Стародавня слов'яно-руська перекладна писемність в тому складі, в якому вона представлена зараз в наших рукописних сховищах, склалася не відразу. Вона накопичувалася поступово, протягом майже полутисячелетія, з IX по XV ст., Причому в її формуванні та складанні в різні періоди часу брали участь носії різних народних відгалуженні слов'янської мови. Первісну мовну основу перекладної писемності представляли, цілком ймовірно, слов'янські говірки жителів околиць міста Солуні (грец. Фессалоніки), звідки родом були просвітителі Костянтин (Кирило) і його старший брат Мефодій. Потім, коли їх проповідницька і учительная діяльність була перенесена в тодішню Моравію, а після смерті Кирила-в Паннонію, в мову перекладів були включені і західнослов'янські мовні елементи діалектів, якими користувалися предки нинішніх чехів, словаків і словенців. Далі основним центром розвитку слов'янської писемності стає Болгарія (Західна і Східна), відповідно і мова перекладів поповнюється мовними елементами, властивими слов'янському Півдню. А в XI ст. головним ареалом слов'янської перекладацької діяльності стає Київська Русь, і в мову перекладної писемності, покликаної обслуговувати суспільні потреби всіх слов'ян, включаються східнослов'янські мовні риси. Через півтора-два століття головним центром великої слов'янської культури стає Балканський півострів, і провідна роль у розвитку перекладної писемності знову переходить до Болгарії, а потім і до Сербії. Нарешті, з другої половини XIV ст., Коли починає формуватися потужне централізована держава на північному сході Русі, навколо Москви, до Московської Русі, Великоросії переходить і естафета першості у розвитку великої слов'янської культури.

Таким чином, фонд давньослов'янської перекладної писемності створений зусиллями всіх відгалужень слов'янської мовної сім'ї, і в цьому загальному культурну спадщину до наших днів зберігається вклад, внесений кожної з гілок слов'янства, служачи загальним цілям слов'янського освіти.

Відповідно до цього доцільно поділяти і основні періоди розвитку слов'янської перекладної писемності.

Другий період у розвитку давньослов'янської перекладної писемності падає на Χ в. і починається з моменту вигнання учнів Мефодія з Паннонії. Вони знаходять собі притулок і нове поле для просвітницької діяльності в Болгарському князівстві, яке саме тоді починає християнізована. Болгарський князь Борис (Михайло) робить християнство державною релігією свого князівства і вводить в болгарських церквах богослужіння слов'янською мовою. Особливого розквіту слов'янська перекладна і оригінальна писемність досягає при наступникові Бориса-болгарському царя Симеона (893-927), коли настає так званий "золотий вік" древнеболгарской літератури; До цього часу відносяться переклади четьих книг Євангелія та Апостола (див. Гл. 3 цієї книги), тлумачних біблійних книг, найдавніших хронік та іншої літератури. До названого періоду розвитку слов'янської писемності відноситься діяльність таких оригінальних авторів, як Чорноризець Хоробрий, Костянтин Преславського, Іоанн Екзарх, Козьма Пресвітер, Климент Охридский та ін. В якості перекладачів стають відомі Іоанн Екзарх, переклав твори Іоанна Дамаскіна, пресвітер Григорій, який перевів біблійну книгу царств, а також, можливо, і Хроніку Іоанна Малали. Переклади древнеболгарского періоду можуть бути визначені за даними мови, за рисами характерною болгарської фонетики і морфології та частково по лексиці пам'ятників.

10.02.2015; 10:46
просмотров: 1618