конспект лекций, вопросы к экзамену

Правопис закінчень власних і загальних назв у кличному відмінку при звертанні

Іменники чоловічого та жіночого роду І та ІІ відміни мають в однині кличний відмінок.

І  відміна (деколи ІІ І відміна – радосте,  Нінеле,  Любове).

  • тверда  і  мішана група –  о:  Галино,  Катерино,  Миколо,  сестро,  дівчино,  Солохо;
  • м'яка і мішана - е(-є), - ю: Маріє, Насте, Галю, воле, надіє, земле,  Софіє,  Олю,  Наталю,  душе,  Соню.

II відміна:

Закінчення –у мають:

а) іменники мішаної групи з основною на шиплячий ч, ш (крім ж) : викладачу,  укладачу,  глядачу,  товаришу;

б) іншомовні   імена з основою на г,  к,  хДжеку,  Людвігу,  Генріху;

в) іменники:  діду,  сину,  тату,  дядьку,  батьку;

- ю мають іменники м'якої групи:  Геннадію, вчителю, секретарю,  лікарю,  Андрію.

-  е мають:

а)  безсуфіксні   іменники твердої  групиІване,  Петре,  Степане,  козаче.

б) ім. твердої групи із суфіксами -ист, -тор, -атор, -ер, -ир: радисте,  директоре,  ректоре,  адміністраторе,  бригадире.

в) іменники мішаної групи – власні назви з основою на шиплячий і загальні назви з основою на ж, р: друже, кресляре, стороже, Довбуше,  тесляре. 

Для  імен по батькові  характерні  закінчення  –о  у жіночих  і  –у  в чоловічих прізвищахГалино Іванівно;  Петре Васильовичу.

Звертання,  що   складаються   з   кількох   назв  мають   такі   правила вживання:

  1. У звертаннях,  що складаються з двох власних назв ( імені   і  по батькові ) , обидва слова мають форму кличного відмінка:  Григорію Семеновичу,  Ірино Василівно,  Петре Михайловичу.
  2. У звертаннях, що складаються із загальної назви й прізвища, кличну форму має загальна назва, а прізвище виступає у формі Н. відмінка: пане Шевчук,  пані  Шевчук,  депутате Ткаченко,  добродію Назаров.
  3. У звертаннях,  що складаються  із двох загальних назв,  кличний відмінок обов'язково має перше слово, а друге може виступати як у формі Н. , так і у формі Кл. відмінка:  добродію секретар (секретарю) , пане голово (голова) ,  пане бригадир (бригадире) ,  пане агроном  (агрономе).
  4. У звертаннях, що складаються із загальної назви і власного імені , форму Кл. відмінка має загальне слово, а власне ім'я може мати і форму Кл. відмінка і форму Н. відмінка друже Ярославе (друже Ярослав) , пане Максиме (  пане Максим).
02.04.2015; 17:00
просмотров: 11637