конспект лекций, вопросы к экзамену

Складні випадки вживання великої літери

З великої літери починається текст і пишеться перше слово речення після крапки,  знака оклику  і  знака питання,  коли ним закінчується попереднє речення,  а також після двокрапки,  якщо далі  йде пряма мова.

З великої  літери пишуться:

1.   Індивідуальні   імена   людей,   по   батькові ,   прізвища,   псевдоніми, наприклад:  Іван  Франко,  Панас  Мирний,  Леся  Українка,  Каменяр.  Іншомовні  прізвища пишуться як з великої  літери,  так  і  з малої ,  наприклад:  Хо Ші  Мін,  Кім  Ір Сен,  Людвіг ван Бетховен,  да Вінчі ,  Осман-паша.Власні імена, прізвища, псевдоніми можуть писатись з малої літери, якщо вони вживаються в переносному значенні або стали термінами: герострати,  наполеони; браунінг (пістолет) ,  рентген (апарат) ,  але Мічуріни,  Ціолковські ,  Гоголі  (не втратили  індивідуального значення) .

2. Назви історичних подій, епох, дат, свят, вищих релігійних понять: епоха Відродження, Дев’яте травня (9 Травня) , Велика Вітчизняна війна,  Різдво,  Євангеліє,  День незалежності  України.

3. Назви держав (всі слова) і адміністративно-територіальних одиниць: Автономна Республіка Крим, Угорська Республіка, Королівство Бельгія,  Запорізька область,  Токмацький район. Неофіційні назви держав та територіальних одиниць теж пишуться з великої  літери:  Слобожанщина,  Голландія.

4. Назви найвищих державних установ (усі слова з великої літери) : Верховна Рада України,  Кабінет Міністрів України,  Верховний Суд України,  Конституційний Суд України. У назвах республіканських державних комітетів, міністерств та інших центральних установ з великої  літери пишеться перше слово,   і  звичайно ж, власні   імена,  наприклад:  Міністерство України у  справах   захисту населення…,  Міністерство освіти  і  науки України. Назви самостійних головних управлінь  і  відділів у складі  міністерства або відомства   також   пишуться   з   великої   літери,   наприклад:  Головне виробниче управління,  Технологічне управління зі  збагачення вугілля.Назви відділів, що входять до складу головних управлінь, пишуться з малої  літери,  наприклад:  відділ експлуатаці ї  Головного виробничого управління,   юридичний   факультет   Запорізького   національного університету,   кафедра   політологі ї   Запорізького   національного університету.

5. Перше слово у назвах партійних, громадських установ, організацій, навчальних   закладів:  Запорізький   національний   університет,  Демократична   партія   України,  Федерація   незалежних   профспілок України.У назвах заводів,  об’єднань,  підприємств тощо з великої  літери пишеться перше слово,  а символічна назва береться в лапки:  Київський завод «Арсенал»,  готель «Театральний»,  санаторій «Молдова».  Найменування пишеться без лапок, якщо попереднім є слово  «імені» або «пам’яті»,  наприклад: завод  імені  В.С.Степаненка.Назви  об’єднань,  комбінатів,  шахт,   трестів   та   інститутів,  якщо  їм передують родові слова на зразок «виробниче об’єднання», «комбінат»,  «трест», «інститут», «шахта» пишуться в лапках і не відмінюються, наприклад:  виробниче об’єднання «Азот».При відсутності  родових слів назви слід писати без лапок,   і  вони відмінюються,  наприклад:  Мінвуглепром – Мінвуглепромом.Назви організацій, підприємств, з’ їздів, конференцій, що починаються словами  Державний,   Всеукраїнський,   Надзвичайний  та   ін. ,   або порядковими числівниками, вираженими словесно, пишуться з великої літери,  наприклад:  Державна бібліотека  ім.  І.Я.Франка,  І І Всеукраїнський фестиваль.Слово «рада» у однині  і  множині завжди пишеться з малої  літери,  якщо входять до повної  назви органу влади:  Вільнянська районна рада народних депутатів.У скорочених назвах слово «рада» пишеться разом і з малої літери, наприклад:  міськрада,  сільрада.У назвах документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, слово «Постанова»,   «Положення»,   «Статут»,   «Інструкція»  пишуться   з великої літери. Слова «розпорядження», «рішення», «акт», «додаток»,  «перелік» – з малої , наприклад: Згідно з Інструкцією про винагороду за відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиці ї ; На факультет надійшло розпорядження ректора про проведення Дня  відкритих дверей  .

6. Назви найвищих державних і урядових посад пишуться з великої літери, наприклад: Президент України, Прем’єр-міністр України, Голова Служби безпеки України,  Генеральний прокурор України.Назви всіх інших посад, військових звань, почесних та вчених ступенів пишуться з малої  літери:  міністр,  декан,  доцент,  доктор технічних наук,  генерал-полковник  юстиці ї ,   лауреат Державної   премі ї  України   ім.  Т.Г.Шевченка,  генеральний директор.

7. Назви найважливіших документів, договорів: Конституція України,  Акт проголошення незалежності України, Декларація прав людини,  Версальський мир.У   ділових   паперах   з   великої   літери   пишеться   назва   документа: Біографія,  Характеристика,  Наказ,  Заява тощо.

8. Слова, вжиті в шанобливому, піднесено-урочистому чи переносному значенні :  звертаюся до Вас,  наш Високий Гість  (у дипломатичних протоколах) ,  пане Посол.

9. Назви сторін світу пишуться з малої літери (північ, схід, захід) , але якщо вони є назвами територій – то з великої: Західна Україна, народи Півночі ,  Далекий Схід.

10. Назви художніх, музичних творів, часописів, літаків, автомобілів, заводів, виробів, продуктів беруться в лапки і пишуться з великої літери: поема «Сон», роман «Волинь», журнал «Слово і час», автобус «Турист»,  комбайн   «Нива»,   фірма   «Світоч»,   автомобіль   «Таврія»,   цукерки «Вечірній Київ».

11. Прикметники, утворені від власних особових назв за допомогою суфіксів - ів ( -ова,  -еве, -єве) , - їв ( -єва,  -єве) ,  -ин ( -ина,  -ине) , - їн ( - їна,  - їне), якщо вони означають приналежність чогось даній особі пишуться з великої літери:  Грінченків словник, Андрієві книжки, Марі їн лист, Шевченкові  поезі ї .

З малої літери пишуться присвійні прикметники, утворені від власних назв за допомогою суфіксів  –івськ  ( - ївськ) ,   -инськ  ( - їнськ):  пушкінські  рукописи,   франківські   сонети,  шевченківський   стиль,   бальзаківські  традиці ї .

Мала літера використовується при написанні фразеологічних сполук або наукових термінів:  ахіллесова п’ята, горді їв вузол, дамоклів меч,  бертолетова сіль.

11.  Скорочені  назви (абревіатури)  пишуться двояко:

  1. з великої  літери,  якщо ці  слова вживаються на позначення одиничних установ:  Укрінформ,  Укрнафта;
  2. з малої ,  якщо  такі   слова  є родовими назвами:  педінститут,  облвиконком,  райрада; 
  3. складноскорочені  назви,  утворені  з початкових літер,  пишуться великими літерами:  АТС,  КНР,  СНД,  УТН,  СБУ;
  4. відмінювані  слова загс, рагс,  неп пишуться малими літерами
02.04.2015; 17:00
просмотров: 29566