конспект лекций, вопросы к экзамену

Якісні прикметники. Лексико-граматична форма якісних прикметників

Якісні прикметники виражають такі ознаки предмета, що можуть виявлятися більшою чи меншою мірою.

Найголовнішою граматичною ознакою якісних прикметників є їх здатність утворювати форми ступенів порівняння – вищий і найвищий.

Вищий ступінь означає, що в одному предметі більше певної якості, ніж в іншому: Андрій вищий за Івана. Вищий ступінь порівняння прикметників має просту і складену форми.

Проста форма утворюється за допомогою суфіксів –іш- або –ш- : товстий – товстіший, зручний – зручніший.

При творенні вищого ступеня за допомогою суфікса –ш- основа прикметника може зазнати змін:

  • суфікси –к-, -ок-, -ек- випадають: широкий – ширший, глибокий – глибший
  • кінцевий приголосний основи с при додаванні суфікса –ш- змінюється на –шч- (щ): високий – вищий
  • кінцеві приголосні основи г,з,ж при додаванні суфікса –ш- змінюються на жч: вузький-вужчий, близький-ближчий

Виняток! Довгий – довший, легкий – легший.

Найвищий ступінь порівняння прикметника означає, що в одному предметі є найбільше певної якості: Найдовша дорога-дорога до себе.

Проста форма найвищого ступеня утворюється шляхом додавання префікса най- до простої форми вищого ступеня: приємніший – найприємніший, миліший – наймиліший, вужчий – найвужчий.

Проста форма може ускладнюватися за допомогою префіксів що-, як- : якнайзручніший, щонайдовший.

Складену форму найвищого ступеня утворюють за допомогою слів найбільш (найменш), які додають до звичайного неступеньованого прикметника: найбільш глибокий, найменш рішучий.

Складені форми ступенів порівняння вживають в українській мові переважно в офіційно-діловому і науковому стилях.

!!! В українській літературній мові ступені порівняння за допомогою слова самий не утворюють!!!

 

Зверніть увагу! Не утворюють ступенів порівняння якісні прикметники, які мають:

  • префікси пре-, над-, ультра-, екстра-, архі-: премудрий, архіважливий, надзвичайний.
  • Суфікси здрібнілості, згрубілості, пестливості –еньк-, -есеньк-, -усіньк-, -езн-, -енн-: маленький, тоненький, гарнесенький, величезний
  • Суфікси, які передають неповноту ознаки: синюватий, чорнявий
  • Непорівнювану ознаку: голий, лисий, хворий, моральний
  • Прикметники, які означають масть тварин: вороний, гнідий, буланий.

 

06.04.2015; 17:00
просмотров: 2467