конспект лекций, вопросы к экзамену

Соціально вікові аспекти у засвоєнні курсу «Істрія української дитячої літератури»

Серед предметів гуманітарного циклу, які вивчаються майбутніми педагогами дитяча література  посідає особливе місце. Даний курс спрямований на усвідомлення студентами значення як національного так і світового літературного процеси  в культурному розвитку людства. Після ознайомлення  з найкращими  зразками фольклору, української та світової літератури для дітей, студенти педагогічного факультету здійснюють естетичний аналіз цих творів. Прикметною рисою літератури для дітей є орієнтація на маленького читача.  Для наймолодших класів слід вибирати маленькі казки. Питати у дітей  що вони запам’ятали?  Яка мораль  і цієї казки. Можна навіть розігрувати сценки. Це  допоможе дитині краще зрозуміти суть проблеми і мораль казки у цілому. Для  більш  «зрілих» дітей потрібно  вже давати читати казки які мають  моральне підґрунтя, заставляє  задуматися над твором. Діти повинні починати аналізувати твір, висловлювати свою думку.  Вони можуть пробувати себе і в написанні казок, оповідань і віршів.

07.05.2015; 05:00
просмотров: 917