конспект лекций, вопросы к экзамену

Вітчизняні й зарубіжні часописи з видавничої справи та редагування.

Часописи галузі видавничої справи та редагування можна розподілити за такою класифікацією: — наукові періодичні видання; — художньо-публіцистичні періодичні видання; — науково-практична публіцистика. До наукових періодичних видань відносяться збірники матеріалів конференцій, наукові публікації викладачів кафедри видавничої справи та редагування або журналістики, часописи, засновниками й видавцями яких є вищі навчальні заклади тощо. На сьогодні існують такі наукові періодичні видання: «Вісник Київського університету»,(до нього входять видання: «Наукові записки Інституту журналістики», «Українське журналістикознавство», «Стиль і текст», «Актуальні питання масової комунікації», «Образ»), «Вісник Львівського університету» Сюди належать видання «Наукові записки кафедри періодичної преси». «Поліграфія і видавнича справа» «Наукові записки Української академії друкарства». Переважну частину художньо публіцистичних видань становлять студентські проекти, газети та журнали. Газета «Редактор». Основні рубрики: «Кубло редактора», «Про нас», «Критика», «Правове підґрунтя», «Хата-читальня», «Студконспект», «Істота номера», «Хана». Газета «Молодий журналіст». Основні рубрики: «Редакційна», «ALMA MATER», «Ми це бачимо», «Гумор». Журнал «Світ комунікації». Основні рубрики: «Законодавчі старі новини», «Ти Ба!», «Прес на пресу», «Конфлікт думок», «Студент “Світу...”», «Сторінка відкритих дверей», «ЗМК у “Світі...”», «PR для “кавників”», «Homo Legens», «ProFOTO». Науково практична публіцистика представлена найменше серед періодичних видань галузі. «Вісник Книжкової палати» , «Друкарство», «Поліграфія України». Іноземні часописи: «PrintWeek» — діловий журнал про поліграфію, заснований 1958 р. у Великобританії. Журнал «PrintWeek Ukraine» — це часопис для всіх, хто працює у поліграфічному бізнесі. Щодва тижня PrintWeek пропонує своїм читачам актуальну, об’єктивну та корисну інформацію про український та світовий поліграфічні ринки. У журналі вміщені новини, репортажіз виставок, конференцій, семінарів, інтерв’ю з керівниками провідних вітчизняних типографій, пропозиції на ринку щодо продажів обладнання та матеріалів.

08.05.2015; 17:00
просмотров: 1311