конспект лекций, вопросы к экзамену

Метафора→алегорія→символ. Градація.

Метафора –полягає в перенесені  властивостей та ознак певного предмета ,явища ,аспекту  буття ,на інші  за принципом уподібнення  або розподібнення (приховане порівняння) але якщо в порівнянні фігурують обидва предмета які  зіставляються ,то у метафорі тільки один.

Залежно від співвідношення зіставл.предметів виділ4 види метафор :1.заміщення живого живим,2.хаміщюзеживого живим(уособлення,прозопепя),3.заміщ.живого неживим .

Трапл.твори,тема яких розгортається як метафоричний образ(йдться про алегорію) –створення макрообразу твору ,у якому  все зображене має переносне значення .

Символ –інакомовний образний вислів ,але якщо в алегорії основним є відтворення якоїсь сторони життєвого явища за подібністю ,то символічний образ-умовний і подібність часто не лежить на поверхні .Розвинувся  символ як троп у фольклорі ,на основі паралелізму.

Образ символ-умовна ознака явища чи речі непов’язана із реальною дійсністю ,найчастіше це матеріальний знак який відтворюється ідеальні речі і відсилає нас до ряду культурних контекстів .

Градація-стилiстична фiгуpа певної будови, в якій кожна наступна частина посилює (або послаблює), нагнітає смислове чи емоційно-експресивне значення. В результаті зpостає стилістичний ефект висловлення і враження від нього. Градація буває висхідна, при ній стилістичний ефект збільшується, наростає і посилюється значення з додаванням кожного наступного компонента фігури:Прийшов, побачив, переміг (Юлій Цезар). Градація нисхідна, навпаки, характеризується з кожною наступною частиною зменшенням значення, спаданням стилістичного ефекту і враження від нього: Hа майданi пил спадає. Замовкає piч. Вечip. Hiч (П. Тичина).

11.05.2015; 05:00
просмотров: 2940