конспект лекций, вопросы к экзамену

Компонування худ.твору, сюжет, поза сюжетні елемени і т.д

Композиція-побудова,взаєморозуміння і співвіднесеність усіх чинників худ.форми твору (зовні.і внутрішн).

Сюжет –зображ. подій в інтерпретації автора. Ці події скалд.здебільшого із вчинків персонажів.

Традиційне літер-во розрізняє композицію сюжету та поза сюжетні елементи ,куди відносять(лірич.відступи, портрети, пейзажі, вставні епізоди як чиннки композиції).

Позасюжетні елементи:

  1. Ліричний відступ – авторські відхилення від викладу подій для їх коментування, аналізу, висловлювання певних загал.роздумів, повчань, моралізаторство.
  2. авторські відступи в вцілому позафабольний чинник епічного чи ліро-епічного твору. Бувають: історичний відступ(екскурс), філософські, публіцистичні .
  3. Пейзаж - зображ.відкритого простору, краєвиду, малярським, телевізійним чи словесними засобами. Поділяють: природні і урбаністичні.
  4. Портрет - опис персонажа, його зовнішності чи в найдосконаліших  індивідуальних рисах. немає самостійного значення ,покликаний характеризувати внутрішній світ персонажу.(індивідуалізовані,етикетні,фольклорні)
  5. Вставний епізод-прямо непов’язані з осн.подіяим твору в їх зовні.розвитку вставки які розширюючи асоціативне коло, посилюють його поліфонічність.

Типи сюжетів.:

  1. поділ всі сюжети на хронікальні і концентр альні.
  2. зовнішні(перепитійні) і внутрішні (характерологічні).

Прийоми сюжетної побудови:

  1. часові зміщення.
  2. монтажування.
  3. колажування.
11.05.2015; 05:00
просмотров: 2094