конспект лекций, вопросы к экзамену

Основи наратології: наративні коди Р.Барта

Барт пропонував  розрізняти в оповідному тексти одиинцы двох рівнів-функції та індекси.Докладний розвиток цієї ідеї він подав у своїй книзі .Розробивши текст  на сегменти –лексії,Барт пропонує інтерпретувати їх за допомогою 5 кодів, які зустрічаються в будь-якому тексті класичного типу.А отже текст  являє собою контрапункт декількох кодів.

1.Проієратичний .Перший код утв.оповідними функціями тексту .Це суто подієвий його бік, який Барт називає про ієратичним кодом.Цей код найбільш простий і очевидний у тексті.Індекси значно різноманітніші від функцій, вони відсилають не до одного, а до 4-х кодів.

2.Семічний.Найтісніше пов'язаний з акціональним кодом, сформованим вказівками на психологію персонажів .Цей другий код, найбільш звичнии нам в оповіданні  реалістичного  типу, котрий сстворює  ілюзію персонажів як «живих людей», називаеться в Барта семічним, а елементи його — семами.

3. Геменевтичний. Гарне оповідання заsвичай організуеться як певна загадка й розгадка. Навіть будь-яка назва твору обов'язково містить у собі схожий елемент.Цей код загадки називаеться герменевтичним.

4. Культурний. В оповіді завжди містяться відсилання до існуючих у суспільстві стійких уявлень. Оформлятися вони можуть по-різномry: як пряма цитата (скажімо, прислів'я), як узагальнено-типологічне посилання при характеристиці персонажа і т.д. Мова йде не. про наукові уявлення, а про певні константи соціальної міфології, згадки про яку зв'язуюгь оповідний текст із певною культурою, тому цей код називаеться культурним.

5. Символічний.Останній код визначаеться швидше описово. Барт називае його символічним — у психоаналітичному сеггсі: це система мотивів, у яких виявляеться нестійкість, проблематичність, суперечливість людського «я». Це метафізичні відносини пізнава.rгьного суб'екта зі світом, сексуапьні мотиви, що виявляготь тілесну неповноту індивіда й поцryк, який усувае цей брак партнера. Символічний код описуе екзистенційну ситуацію суб'екта; завдяги-г цьому коцу ми можемо глибоко співпереживати персонажам .; х дожньої оповіді.Змісти, щo- утвортоють ці п'ять кодів, формуються завдяки конотації.

11.05.2015; 05:00
просмотров: 3386