конспект лекций, вопросы к экзамену

Категорія стану дієслова

Єдиного погляду немає. Одні МЗ-ці вбачають у стані вираження відношення процес лише до обєкта. 4 стани: дійсний, пасивний, середній та зворотній.

Інш. озуміють категорію стану як вираження відношення дії лише до субєкта дії. Русанвіський: за формою вираження - активний і пасивний.

Шахматов: стан виражається через відношення дії до субєкта та обєкта. У цьому випадку виділяють три стани: активний, пасивний та зворотньо-середній.

Категорвя стану виражає відношення дії до субєкта та обєкта. Субєктно-обєктні відношення послідовно виділяються у перехідних дієсловах, а також у співвідносних з ними за значеннями дієсловах із постфіксом -ся. Не всі дієслова мають граматичне значення стану. 

Розрізняють 3 стани: 

 1. Активний
 2. Зворотньо-середній
 3. Пасивний

Активний стан означає, що дія виконується діячем (субєктом) і безпосередньо спряована на предмет( обєкт). До активного стана належать усі перехідні дієслова. Активний стан не має сппеціальних морфологічних показників і виражається синтаксично: після перехідних дієслів виступає додаток у формі З.в. (Р.в.) без прийменника.

Синтаксичні коснтрукції з дієсловами активного стану у функції присудка та прямим додатком, на який безпосередньо переходить дія, являють собою активні звороти мови ( активні конструкції). Семантико-синтаксичним центром активного звороту є дієвідмінювана форма активного стану. 

Зворотньо-середній означає, що дія виконується субєктом і спрямована на самий субєкт (зосереджена у субєкті). Залежно від значення та синтаксичних звязків з іншими словами серед дієслів середньо-зворотного стану виділяють декілька груп:

 1. власне-зворотні - означають  дію, яка спрямована на зміну зовнішнього вигляду субєкта: одягатися.
 2. взаємозворотні - дія, яка виконується одночасно кількома субєктами і яку вони спрямовують один на одного: обійматися.
 3. загально-зворотні - дія, як зовнішній або внутрішній стан субєкта: хвилюватися.
 4. непрямозворотного значення - дія, яка виконується субєктом у його інтересах: влаштовуватися, будуватися.
 5. активно-безобєктні - дія, як постійні властивість предмета, його якість: кицька дряпається.
 6. пасивно-якісні - дія, яка може бути спрямована на предмет через його особливості: скло бється.

Усі дієслова зворотньо-середнього стану утворюються від перехідних і формальним показником граматично-середнього стану є остфікс -ся.

Але є невелика кількість дієслів, які без постфікса -ся не вживаються, але і не мають граматичного значення стану за цією концепцією.

Пасивний стан означає дію, обєкт якої виступає у ролі підмета, а субєкт у ролі непрямого додатка в О.в. без прийменника: Завдання виконується студентом.

Дієслова пасивного стану утворюються від перехідних дієслів за допомогою постфікса -ся. Якщо О.в. субєкта без прийменника відсутній, тоді значення пасивного стану стає слабшим.

При такому розумінні стану не всі дієслова можуть мати граматичне значення стану. Поза станом такі дієслова:

 • Неперехідні без постфікса -ся: їхати.
 • Неперехідні з постфіксом -ся, які в СУМ без постф. не вживаються: боятися.
 • З постф. -ся, утворені від перехідних: 
 • Безособові, вжиті в значенні безособових: не спиться.
 • З постф. -ся, які втратили семантичний звязок із перехідними (незворотними) дієсловами.

Згідно з іншою концепцією всі дієслова мають категорію стану.

До активного належать:

 1. Всі активні дієслова
 2. Неперехідні дієслова, у яких неперехідність формально не виражена.
 3. Перехідні, вжиті у неперехідному значенні.
 4. Неперехідні з постф. -ся, які вживаються в активних зворотах.
 5. Безособові дієслова типу світає, вечоріє.

До пасивного: 

Які вживаються у пасивних зворотах.

За Русанівським дієслова можуть мати активний або пасивний стан. До активного  - перехідні, до пасивного - дієслова з нейтралізованою перехідністю ( у пасивних конструкціях)

18.06.2015; 17:00
просмотров: 30049