конспект лекций, вопросы к экзамену

Формально-граматична класифікація

Підрядними реченнями в головному можуть бути замінені  іменники, прикметники, обставини. Складнопідрядним називають складне речення, частини якого не рів­ноправні за змістом та граматично і поєднані підрядним сполучником чи сполучним словом:Культурна людина та, яка залишається культурною на самоті (О. Гончар).

У складнопідрядному реченні є головна частина (схематично її по­значають квадратними дужками) і підрядна (схематично її позначають круглими дужками), що приєднується до головної сполучниками підряд­ності (бо, якщо, що, тому що, як тільки тощо) чи сполучними словами (хто, що, який, чий, котрий, як, коли, де).

Богородицький до уваги при аналізі підрядного речення бере:

 • Чого стосується підрядна частина
 • Які формальні засоби зв’язку використовуються
 • Які смислові відтінки у кожному випадку належать підрядній частині, а не тому чи іншому члену речення
 • . Його класифікація:
  1. Означально-описові
  2. Уподібнювально-порівняльні
  3. Часові
  4. З’ясувальні
  5. Умови
  6. Допусту
  7. Причини
  8. Мети

Овсянников-Куликовський підрядні частини аналізує за засобами зв’язку і на основі причинної належності:

 • Підрядні підметові
 • Присудкові
 • Додаткові

В основі формально-граматичної класифікації лежить засіб зв’язку між головною та підрядною частинами:

Залежно від того, чим поєднана підрядна частина з головною, сполучником чи сполучним словом, виділяють:

 • Відносного підпорядкування – поєднуються за допомогою сполучного слова
 • Невідносного підпорядкування – за допомогою сполучника
 • Якщо «що» можна замінити «який», то це сполучне слово.
 • Якщо підрядна частина стосується займенника головної частини з предикатним чи атрибутивним значенням, це теж сполучне слово. – відносне підпорядкування.
 • До відносного підпорядкування зараховують також ті, підрядна частина яких стосується з’ясувальних питального типу: Треба було з’ясувати, що тут трапилося.

Як спол. слово, якщо: стосується слова «так»; у з’ясувальних реченнях питального типу.

Коли СС: при субстантивно-означальних складно-підрядних реченнях; в займенниково співвідносних реченнях: тоді, коли. В обставинах часу; можна замінити «який», «яка», «яке».

Всі засоби зв’язку поділяються на семантичні та асемантичні. Семантичні – це ті, які більш-менш точно вказують на одну семантику: напр., причини, допусту.

Асемантичні – які мають кілька значень: коли – обставини, умови і означення.

19.06.2015; 05:00
просмотров: 2371