конспект лекций, вопросы к экзамену

Логіко-граматична класифікація

Основний принцип – ототожнення підрядної частини з членом речення, функції якого вона виконує.

Виділяють: підметові, присудкові, означальні, обставинні.

Підметові: підрядна частина конкретизує підмет займенник, чи компенсує його відсутність. На основі цього виокремлюють підметово-конкретизаційні та підметово-компенсаційні.

Компенсаційні:

 • Підрядна частина компенсує відсутність підмета при виразно особовому дієслові% Хто меч підійме, від меча загине.
 • Відсутність підмета при іменному складеному присудку головної частини: Щасливий, хто бачив мрію.
 • Підрядна частина стосується головної частини, головний член якої виражений дієсловом із постфіксом –ся: Здавалося йому, що поступає помилково.
 • Можуть стосуватися головної частини, предикат якої виражений формою минулого чи давноминулого часу: йому зрозуміло, що зазнають змін і зорі, і сонце, так само, як і люди.
 • Підрядна частина може стосуватися форм на –но, -то головної частини: Тепер мені було навіть дивно, як я не звертав уваги на все це раніше.

Присудкові – підрядна частина конкретизує чи компенсує відсутність складеного іменного присудка головної частини.

Компенсаційні – підрядна частина компенсує відсутність складеного іменного присудка головної частини.

Підрядні додаткові найчастіше приєднуються за допомогою сполучників «що», «щоб». Підрядна частина валентно зумовлена опорним словом головної частини.

Означальні – підрядна частина, підпорядковуючись слову чи словосполученню головної частини, виступає його атрибутом. Виділяють відносного підпорядкування і невідносного підпорядкування.

Обставинні – повідомляє місце, напрям дії головної частини. Обставинні:

 • Часу
 • Причинові
 • Способу дії
 • Допусту
 • Умови
 • Мети
 • Наслідку
 • Приєднувальні – додаткова інформація з приводу того, що висловлюється в головній частині.
 • Порівняльне – пояснює головну частину через порівняння.
19.06.2015; 05:00
просмотров: 2489