конспект лекций, вопросы к экзамену

Структурно - семантична класифікація

В основі поділу лежить:

 1. Залежність підрядної частини від головної
 2. Засіб зв’язку
 3. Тип синтаксичного зв’язку

Нерозчленоване – підрядна частина якого стосується слова чи словосполучення головної частини, поєднана за допомогою асемантичних засобів зв’язку.

Розчленована – стосується всієї головної частини, поєднується семантичними засобами.

Враховується частиномовна приналежність: прислівні (при слові) та займенниково-співвідносні (стосується займенникової частини у слові).

Присубстантивні – стосується іменника. При компаративна – порівняння, поширює компаратив головної частини, описово позначаючи один із об’єктів порівняння.

З’ясувальні – поширює і з’ясовує один із складників головної частини.

Займенниково-співвідносні: ототожню вальні – тотожність змісту співвідносного слова головній частині, та сполучного засобу в підрядній. Значення предметності, атрибутивності, обставинна семантика. Вони поєднуються виключно за допомогою сполучного слова.

Фразеологічні – поєднана за допомогою сполучника, у ролі співвідносних слів – займенники якісно-кількісної семантики.

Вміщувальні – підрядна частина стосується займенника Те 2, нівельованої семантики: Те, що він добре знав життя, людей, допомагало йому в письменницькій діяльності.

Бєлошапкова В. А.: Нерозчленовані

Прислівні: 

 • зясувальні
 • прикомпаративні
 • присубстантивні

Займенниково-співвідносні:

 • ототожнювальні
 • фразеологічні
 • вміщувальні

Слинько І. І. : Нерозчленовані:

Присубстантивно-означальні: 

 • власне означальні: видільно-означальні та якісно-означальні
 • означально-поширювальні

Предметно-ототожнені

Якісно-кількісні:

 • порівняльні
 • значення міри
 • мети

Якісно-ототожнені

Зясувальні

Просторово-ототожнені

Вихованець І. Р.

Займенниково-кореляційні:

 • Симетричної структури - підрядна частина, стогсуючись головної, поєднується з нею за допомогою сполучного слова. Субстантивні, атрибутивні, адвербіальні.
 • Несиметричної структури - за допомогою скріпів так, що (щоб) і так, наче
 • Псевдосиметричної

Власне-прислівні:

 • Зумовлені валентністю предиката: зясувально-обєктні, порівняльно-обєктні, локативні.
 • Не зумовлені валентністю предиката
19.06.2015; 17:00
просмотров: 2097