конспект лекций, вопросы к экзамену

Форми і види мовлення

Мова людини вельми багатообразна і має різноманітні форми. Проте яку б форму мови ми не використали, вона відноситиметься до одного з двох основних видів мови: усною або письмовою Основним початковим видом усної мови є мова, що протікає у формі розмови. Таку мову називають розмовною, або діалогічною (діалоговою). Її головна особливість полягає в тому, що вона є мовою, активно підтримуваною співбесідником, тобто в процесі розмови беруть участь двоє, використовуючи прості обороти мови і фрази. Іншою формою мови є мова, вимовлена однією людиною, тоді як слухачі тільки сприймають мову що говорить, але прямо в ній не беруть участь. Таку мову називають монологічною, або монологом. Монологічним мовленням є, наприклад, мова оратора, лектора, доповідача і ін. Монологічне мовлення психологічно складніше, ніж діалогічна. Характеризуючи ці два види усної мови — мова діалогічну і монологічну, — треба мати на увазі не їх зовнішнє, а психологічна відмінність. По своїй зовнішній формі ці два види мови можуть бути схожі один на одного. Так, наприклад, монолог може бути побудований по своїй зовнішній формі як діалогічна мова, тобто той, що говорить звертається періодично або до слухачів, або до уявного опонента. Як діалогічне, так і монологічне мовлення може бути активним або пасивним.

Іншим видом мови є письмова мова. Письмова мова відрізняється від усної не тільки тим, що вона зображається графічно, за допомогою письмових знаків. Між даними видами мови існують і складніші, психологічні відмінності. Одна з найважливіших відмінностей усної мови від письмової полягає в тому, що в усній мові слова строго слідують одне за іншим, так що коли звучить одне слово, передування йому вже не сприймається ні що самим говорить, ні що слухають. У письмовій мові справа йде інакше — що як пише, так і читає мають в полі свого сприйняття одночасно ряд слів, а в тих випадках, коли в цьому є потреба, вони можуть знов повернутися на декілька рядків або сторінок назад. Письмову мову можна будувати більш довільно, оскільки написане завжди перед нашими очима. З тієї ж причини письмову мову легше розуміти. З іншого боку, письмова мова є складнішою формою мови. Вона вимагає більш продуманої побудови фраз, точнішого викладу думок, тому що ми не можемо додати письмової мови емоційне забарвлення, супроводжувати її необхідними жестами. Крім того, процес формування і виразу думці протікає в усній і письмовій мові неоднаково. Про це може свідчити той факт, що нерідко одним людям легше виразити свою думку письмово, а іншим — усно.

Слід зазначити, що існує ще один вид мови — кінетична мова. В даний час використовується в основному як емоційно-виразні елементи мови — жести. Дуже часто ми супроводжуємо свою мову жестами, що додає їй додаткову виразність. Проте існують досить великі групи людей, для яких кінетична мова як і раніше залишається основною формою мови. Є на увазі люди глухонімі від народження або що втратили можливість чути або говорити в результаті нещасного випадку або захворювання. Проте

Існує ще одне загальне ділення видів мови на два основні види: внутрішня і зовнішня мова. Зовнішня мова пов'язана з процесом спілкування, обміну інформацією. Внутрішня мова перш за все пов'язана із забезпеченням процесу мислення. Це дуже складне з психологічної точки зору явище, яке забезпечує взаємозв'язок мови і мислення.

29.06.2015; 05:00
просмотров: 15104