конспект лекций, вопросы к экзамену

Приголосні фонеми, їх класифікація. Характеристика приголосних (губні). Їх варіанти.

Система приголосних фонем, або система консонантизму СУЛМ значно складніша і більша, ніж система голосних, або вокалізму. До складу системи консонантизму СУЛМ входить 32 приголосні фонеми. Укр..мова належить до типу консонантного, адже тут приголосні переважають над голосними. Основу приголосних становлять шуми, що виникають унаслідок проходження стулення видихуваного повітря через перешкоду, що утворюється мовними органами; напруженість мовних органів при цьому зосереджена в місці створення перешколи й сила струмення видихуваного повітря більша (порівняно з голосними). Приголосні класифікують за такими принципами:

  1. за звучністю (за співвідношенням у їх творенні голосу і шуму)(сонорні, шумні (грухі та дзвінкі)).
  2. за місцем творення(за дією активного мовного органа): губні(губно-губні, губно-зубні); передньоязикові; середньоязикові; задньоязикові; глоткова, або фарингальна г.
  3. за способом творення шуму: зімкнені, або проривні(вибухові), щілинні (фрикативні), зімкнено-прохідні (носові), африкати (зімкнено - щілинні), бокові (латеральні), дрижачі (вібранти);
  4. за твердістю і м’якістю: м’які (палатальні), пом’якшені (палаталізовані).

Фонема б, - це приголосна фонема, губна, губно-губна, зімкнено - проривна, шумна, дзвінка, тверда. Реалізується в таких варіантах: перед голосним звуком і вимовляється напівпом’якшено (білка, бій). Те ж саме перед а,у, (бюро, бюст, бяз).

Фонема п, - це приголосна фонема , губна, губно-губна, зімкнено – проривна, шумна, глуха тверда.

Фонема в, - приголосна, губна , губно-губна, губно-зубна, щілинна, сонорна, тверда. Варіанти реалізації : комбінаторний, позиційний (уперед, правда), факультативний. В кінці слова може втрачати свою дзвінкість (багацтв).

Фонема ф,- приголосна фонема, губна, губно-губна, щілинна, шумна, глуха, тверда. Фонема завжди тверда, а лише  перед і, та у слові фюзеляж вимовляється напівпом’якшено як комбінаторний варіант(фізика, фільм).

Фонема м,- приголосна, губна, губно-губна, зімкнено прохідна, носова, сонорна, тверда. У своєму головному вияві виступає перед усіма голосними крім і, у кінці слова та перед приголосними. У комбінаторному варіанті реалізується перед і (мій, міміка).

17.07.2015; 20:44
просмотров: 3374