конспект лекций, вопросы к экзамену

Приголосні фонеми, їх класифікація. Характеристика приголосних (ясенні передньоязикові).

Система приголосних фонем, або система консонантизму СУЛМ значно складніша і більша, ніж система голосних, або вокалізму. До складу системи консонантизму СУЛМ входить 32 приголосні фонеми. Укр..мова належить до типу консонантного, адже тут приголосні переважають над голосними. Основу приголосних становлять шуми, що виникають унаслідок проходження стулення видихуваного повітря через перешкоду, що утворюється мовними органами; напруженість мовних органів при цьому зосереджена в місці створення перешколи й сила струмення видихуваного повітря більша (порівняно з голосними). Приголосні класифікують за такими принципами:

  1. за звучністю (за співвідношенням у їх творенні голосу і шуму)(сонорні, шумні (грухі та дзвінкі)).
  2. за місцем творення(за дією активного мовного органа): губні(губно-губні, губно-зубні); передньоязикові; середньоязикові; задньоязикові; глоткова, або фарингальна г.
  3. за способом творення шуму: зімкнені, або проривні(вибухові), щілинні (фрикативні), зімкнено-прохідні (носові), африкати (зімкнено - щілинні), бокові (латеральні), дрижачі (вібранти);
  4. за твердістю і м’якістю: м’які (палатальні), пом’якшені (палаталізовані).

Фонема ж, - приголосна, передньоязикова, ясенна, щілинна, шумка, дзвінка, тверда. Може реалізуватися в таких варіантах:

  1. у звуках жь, жь:, перед, а в іменниках середнього роду, та перед у і іменниках жіночого роду (збіжжя, поволжя),
  2. у звукові ж., перед і (жінка).
  3. у звукові зь, перед зь, сь (книжці).

Фонема ш, - приголосна, передньоязикова, ясенна, щілинна, шумна, глуха, тверда. У головному вияві реалізується перед голосними крім і перед приголосними крім свистячих та в кінці  слова (шовк, пошана). Варіанти : звук сь:, та сь, перед сь, ць, (сміється); звук шь, перед голосним і (гроші); звук шь: перед а, в іменниках середнього роду та перед у в іменниках жіночого роду (піддашшя).

17.07.2015; 20:58
просмотров: 2491