конспект лекций, вопросы к экзамену

Приголосні фонеми ,їх класифікація.Характеристика приголосних (задньоязикові та глоткова).Їх варіанти.

До складу системи консонантизму  сулм входить 32 приголосні фонеми.Приголосні класифікують за такими принципами:

  1. за звучністю:сонорні і шумні(дзвінкі ,глухі).
  2. За місцем і способом творення :губно-губні;губно-зубні;передньоязикові;середньоязикові;задньоязикові;глоткова або фарингальна;
  3. За способом  творення шуму:зімкненні ,щілинні ,зімкнено-прохідні;африкати;бокові;дрижачі;
  4. За твердістю і мякістю:мякі;пом’якшені;

Задньоязикові приголосні.Фонема г-приголосна,задньоязикова,зімкнено-проривна,шумна,дзвінка,тверда.

Фонема к-приголосна,задньоязикова,зімкнено-проривна,шумна ,глуха,тверда.У головному вияві ця фонема реалізується перед голосним ,крім «і» ,перед більшість приголосних.Фонема к може реалізуватися  кількох варіантах:

  1. перед «і» виступає пом’якшена к(кіт);
  2. перед дзвінкими артикулюється дзвінко.

Фонема х –приголосна ,задньоязикова ,щілинна,шумна ,глуха,тверда.В інваріанті фонема х реаліз.перед усіма голосними,крім «і»,перед більшістю приголосних та  в кінці слова .Перед «і» ця фонема може виступати в комбінаторному варіанті х”.

Глоткова приголосна г.Фонема г-приголосна ,глоткова,щілинна ,шумна ,дзвінка,тверда.Гол.виявом фонеми г  є твердий звук г.Але перед «і» реаліз.в комбінаторному варіанті.У кінці слів після приголосного або між голосними звук г може втрачати свою дзвінкість.

18.07.2015; 17:00
просмотров: 1915