конспект лекций, вопросы к экзамену

Чергування О. Е з І

Фонема і , що чергується з ІоІ та ІеІ, є вторинною, яка утворилася в староукраїнській мові з давніх ІоІ, ІеІ. Голосні ІоІ, ІеІ виступають у відкритих складах, ІіІ - у новому закритому. Розвинулося чергування у зв'язку із занепадом зредукованих Ь, Ь .ъ вимовлявся невиразно, наближався до дуже короткого О, а Ь, відповідно, - до дуже короткого Е. У слабкій позиції (абсолютний кінець слова, перед складом із голосним повного творення або сильним зредукованим) Ь, Ь зникли: *рьть- рот, .*сто-л;ь - стол (було два відкриті склади, після занепаду ь став один - закритий).

Давні ІоІ, ІеІ чергуються з ІіІ в таких випадках (при словотворенні та при словозміні):

 • при утворенні іменників жіночого роду з суфіксом -к: зірка, говірка, ніжка;
 • при утворенні іменників із суфіксами -ник, -ц(е): будівник, робітник, слівце, пасічник',
 • при утворенні прикметників із суфіксом -н: вільний, шкільний, корінний, суміжний;
 • при зміні форм іменників: вечора - вечір, стола - стіл, молодості - молодість, кореня - корінь;
 • при зміні форм присвійних прикметників і похідних від ннх топонімічних назв: Іванового - Іванів, братові - братів, ковалевому - ковалів, Василькова - Васильків, Канева - Канів;

О, Е в закритому складі вживаються:

коли ці голосні секундарні, тобто такі, які утворилися ъ, ь, що стояли в сильній позиції: сон (*сънъ),
у повноголосних формах: -оро-,-оло-, -ере-, -еле-: колос, горох, терен; але: моріг, поріг, оберіг, просторінь, сморід та форми родового відмінка множини іменників — із наголошеним другим компонентом повноголосся: голів, борід тощо

 • у звукосполученнях -ор-, -ол-, -ов- (з давніх -ьр-, -ьр-, -ьл-, -ьл-): вовк (*вьлкь), шовк (*шьлкь), торг (*тьргь), смерть (*сьмьрть);
 • у словах, утворених за допомогою суфіксів -енк-, -еньк-, -есеньк-, -ечк-, -оньк-, -очк-, -тель: Шевченко, тихенько, донечка, голубонька, учитель;
 • у префіксах роз-, без-, воз- (після ІзІ не було зредукованого): розрісся, безперечний, возвеличу, возз'єднання:;
 • у загальних назвах іншомовного походження: авіатор, агент, екзамен, том, шофер;
 • в окремих іменах (.Харитон. Федот, Мирон. Євген), російських прізвищах та географічних назвах на -ов, -ев, -єв: Чапаєв. Ростов - ростовський',

у старих словах книжного характеру: закон, прапор, народ, завод, вирок,

У відкритому складі І вживається:

 • у словах, у яких ІіІ походить із ять ціна (*ц(ять)на),
         у непрямих відмінках іменників усіх родів (за аналогією до початкової форми, де ІіІ виступає закономірно): жінок (бо жінка), кілець (бо кільце)]
 • у зменшено-пестливих формах іменників (за аналогією до твірної основи): ніженька (ніжка), місточок (міст), зіронька (зірка).

Чергування ІоІ, ІеІ з ІіІ може виконувати в мові семантичну функцію, розрізняючи слова: голівка (дитини) - головка (сиру), схід - сход (збори), привід - привод (технічний термін) (Тоцька).

19.07.2015; 17:00
просмотров: 1092