конспект лекций, вопросы к экзамену

Види читання художнього твору

Читання твору – це перший етап його вивчення. Якщо учень не ознайомився з текстом твору, то ніякий його аналаз не може бути ефективним.

Розрізняють такі види читання: вголос (з книжки, напам*ять) і про себе, читання учня, учителя, актора, індивідуальне і колективне, читання в особах, коментоване читання, озвучене музикою. первинне і вторинне (первинне враження має надто загальний характер)

Важливим засобом, що забезпечує глибину емоційного сприймання і цілісність враження від твору, є його виразне читання, завдяки якому у учня формується враження про худ. твір, його ідейно-тематичну і жанрову своєрідність, особливості мови

У середніх класах поширене так зване коментоване читання. Коментуватися може або весь твір, або якась його частина.(пояснення незнайомих слів, історичних фактів).

Вивчаючи байки, драматичні твори, вчителі широко практикують читання в особах. Такий вид читання сприяє розвитку творчих здібностей в учнів.

У середніх класах поширеним є колективне читання. Залежно від змісту твору клас ділиться на низькі, середні і високі голоси, або чоловічі і жіночі.

Читання напам*ять – це важливий засіб розвитку у дітей інтересу до творчості письменника.

21.07.2015; 05:00
просмотров: 4113