конспект лекций, вопросы к экзамену

Місце граматики у шкільному курсі, її пізнавальне і практичне значення.

Граматика - будова мови; розділ мов-тва, що вивчає будову мови, її організ., катерогії, відношення між ними.

Граматика склад.з 2х розділів морфології та синтаксису. М.вивч слово як частини мови,Синт-слова об’єднані в словоспол і реч (іменник- 6 кл, 7- дієслово, 8- синтаксис, словосп., прості реч., 9 кл. - складне реч., лінгв. тексту, 10-11 - повтор). У граматиці найбільш повно відбиваються своєрідні риси національної мови. Тому грамат.посідає центральне місце у шкільному курсі.

Завдання полягає у формуванні в учнів граматичних знань, умінь і навичок з укр..м.

Пізнавальне значення граматики полягає в тому, що вона подає систему знань про мову, її структуру й закономірності функціонування; сприяє розумовому розвиткові учнів, формуванню в них мовної картини світу.

Практичне значення граматики зумовлене тим, що вона є основою для засвоєння орфографії, пунктуації, культури мовлення; від граматичної підготовки учнів залежить рівень формування мовленнєво-розумових, навчально-мовленнєвих, орфографічних, пунктуаційних умінь і навичок.

Основні принципи методики навчання граматики в школі (М. Пентилюк): вивчення граматичних форм у тісному зв’язку із значенням слова; свідоме засвоєння граматичних понять, визначень, правил і граматичної термінології; взаємозв’язок у навчанні морфології й синтаксису, фонетики й морфології, зв’язок навчання граматики з формуванням орфографічних і пунктуаційних навичок, роботою над розвитком мовлення, міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки під час навчання граматики.

Методи і прийоми навчання граматики(Пентилюк); спостереження над мовними явищами, бесіда, слово вчителя, робота з підручником; граматичний розбір (значення, види і прийоми виконання); пояснення граматичної форми за системою питань; заміна одних форм і конструкцій іншими, граматичне конструювання: програмування, алгоритмізація.

Система вправ

 1. заміна одних форм іншими
 2. спостереження і порівняння мовних явищ
 3. граматичний розбір
 4. вправи творчого х-ру(твор. Диктанти, напис творів, переказів)

Основні напрями навч граматики: логіко-граматичний, семантично-граматичний, структурно-граматичний та ін..

Основні напрями у методиці навчання граматики

 

 1. логіко-граматичний (Ф.Буслаєв, К.Ушинський, І.Срезневський, В.Шереметьєвський та ін.)
 2. психологічний  (О.Потебня, Д.Овсянико-Куликовський)
 3. елементарно-практичний (М. Кульман)
 4. формально-граматичний (П.Фортунатов, Д.Ушаков, О.Пєшковський)
 5. семантико-граматичний (А. Загребський, С.Чавдаров, В.Масальський)
 6. структурно-семантичний (О.Біляєв, І.Олійник, М.Пентилюк, С.Караман)
 7. комунікативно-діяльнісний (М.Вашуленко, С.Караман, О.Караман, М.Пентилюк, О.Горошкіна)
21.07.2015; 05:00
просмотров: 3435