конспект лекций, вопросы к экзамену

Засоби лексико-синонімічного увиразнення:стилістично забарвлені слова

Слова історично забарвленні ,слова іншомовного походження ,стилістично забарвленні слова.

рхаїзми-слова ,які вийшли з загального вжитку і перейшли до складу нац..мови (уста-губи,перст-палець)

Історизми-слова,які застаріли через те ,що вийшли з ужитку предмети,які вони позначали.


Слова іншомовного походження-варваризми,макаронічна мова ,екзотизми ,старослов’янізми.

Варваризми-слова іншом.походж.,які вжив.поряд зі своїми нац.-ми  відповідниками і остаточно не засвоюються нац..мовою.

Макаронічна мова- різновид варваризмів ,мова дуже густо пересипана  варваристичними   доміжками ,надмір  яких перетворює її на жаргон.

Екзотизми –слова,які передають характерні назви реалій ,із життя інших народів ,і не мають відповідників у мові до якої потрапляють (полісмен,сакля).

Старословянізми- архаїка слова ,яків жив.у словянській мові ,запозичені слова зі старослов’янської мови.


Стилістично забарвленні слова .Діалектизми – слова,вживання яких,характер.обмеж.,в рамках нац..мови ,які контрастують із прийняттям  в літер.мові нормами (конопляник-горобець)

Жаргонізми –слова,вживают.яких обмежене нормами спілкування ,прийнятим у певному соц.-у середовищу.

Соц.діалектизми – емоційно-забарвленні  назви понять і предметів ,які мають нормативні відповідники у літер.мові,а відступаючі від них ,надають спілкув.невимушеності ,іронічності ,фамільярності.

Професіоналізми –слова,вживання яких обмежене  вузько-специфічними  потребами ,представників певної професії.

Арготизми- слова та вирази ,вживання яких обмежене специфічно. Мовою ,окремих соц..груп ,це мова  малозрозуміла ,і зрозуміла тільки для по священних (злодійське,жебрацьке,картійське).

Тарабарщина-деформація ,загальновживаних слів ,які арготизуються певними спеціалізованими прийомами.

Сленг -1.жаргонізми англомовного походж.2.жаргонії слова і вирази ,які стали загальновживаними.

Вульгаризми –найбільш згрубілі і лайливі форми просторічних слів і зворотів (рос.мат)

Дитяча лексика :пестливі слова ,слова с повторюючим складом .

Поетизми – слова ,які вдиваються винятково в поетичних творах ,дуже рідко за їхніми межами ,посилюють патетику вірша ,його урочистий піднесений пафос або ж імітизують його ліричний настрій:

  • старословянізми,
  • авторські неологізми,
  • народно-пісенні звороти –прийоми ,яку утворють слова пестощів ,зневаги,закріплюються у фольклорних текстах,
  • термінологізми-слова чи словосполучення ,яке вживається для точного вираження поняття із будь якої галузі знання.
  • канцеляризми –слова та сталі форми словосполучення,вживання яких характерне  виключно для норм.спілкування ,прийнятим  офіційно діловим стилем.
30.08.2015; 17:00
просмотров: 1931