конспект лекций, вопросы к экзамену

Засоби лексико-синонімічного увиразнення художнього мовлення - історично забарвлена лексика, слова іншомовного походження.

А) слова історично – забарвлені. Архаїзми – слова які вийшли із ужитку і перейшли  до пасивної лексики. Історизми -  слова, які  застаріли через те, що вийшли із ужитку  і ті предмети  які вони позначали.

Б) слова іншомовного походження.  Варваризми – слова іншомовного походження , які вживають поряд зі своїми національними відповідниками і остаточно не засвоюються  національної мовою.  Макаронічна мова -  мова дуже часто пересичена варвари стичними домішками,надмір яких перетворює їх на жаргон. Екзотизми – слова які передають характерні назви релігій із життя інших народів і не мають відповідників у мові до якої потрапляють. Старослов’янізми – застарілі слова.

В ) стилістично – забарвлені слова. Діалектизми- слова, вживання яких характеризуються обмеженістю в рамках національної мови і які контрастують з прийнятими в літературі нормами. Жаргонізм – слова, вживання яких обмежане нормами спілкування прийнятими у певному соц. Середовищі.  Професіоналізм – слова, вживання яких обмежане вузько-специфічними потребами  представників певної професії.  Арготизми – слова та вирази,Ю вживання яких обмежане специфічною мовою окремих соц. Груп.  Тарабарщина – деформація загально-вживаних слів. Просторіччя -  слова та форми мовлення вживання яких не рекомендується але які охоче використовуються в інтимному, родинному чи дружньому спілкуванні. Сленг – жаргонізми  англомовного походження, жаргонні слова  і вирази які стали загальновживаними. Вульгаризми – найбільш згрубілі  і лайливі форми просторічних слів. Дитяча лексика -  для неї характерні пестливі слова. Поетизми – слова,  які вживаються майже  винятково в поетичних текстах і дуже рідко за їхніми межами. Термінологіями – слово чи словосполучення, яке вживається для точного вираження  поняття із будь-якої галузі знань. Канцеляризми -  слова на словосполучення вживання яких характерне виключно для норм спілкування  прийнятих офіційно- діловим стилем

30.08.2015; 17:00
просмотров: 1922