конспект лекций, вопросы к экзамену

Діячі Української літератури (Юрій Дрогобич Павло Русин, Станіслав Оріховський)

Павло Русин – поет. Навчався у Краківському університеті, вдосконалював свої знання у німецькій та австрійських навчальних закладах. 1509р. видав латино мовну віршовану збірку «Павла Русина сина з Кросна… панегірики та іншу пісні». За тематикою  вірші поділяються на духовні, панегіричні, культу логічні. Поет вдавався до жанрів елегії, епіграми, послання. У віршах «Похвала поезії», «Промовляє книга», відчутна виразна орієнтація на ренесансне мислення і мистецтво.

Станіслав Оріховський – письменник - публіцист, освітній діяч. Навчався у Краківському, Віденському т Болонському університетах. Повернувшись н батьківщину, займався літературною діяльністю у дусі Ренесансу. автор ораторських, публіцистичних та історичних творів. У творах «Про целібат» і «Відступництво Риму» сперечається з Попою Римським. Написав «Хроніки» «Промову на похоронах сизігмунда  першого»,листи, діалоги. Його творам властиві красномовство, полемічний запал, категоричність суджень, пафос, іронія..

Юрій Дрогобич -  поет, філософ, астроном. Народився у Дрогобичі, освіту здобув у Каркові та Болоні. У болонському університеті одержав ступінь доктора філософії та медицини, був професором у 1481-1482 – його  ректором. Повернувшись до кракова, викладав медицину та астрономію, ініціював друкарську справу. автор латиномовної «Прогностичної оцінки 1483 року» з  віршованим вступом. Відомі також його праці «Трактат про сонячне затемнення»,, «Трактат із шести розділів про затемнення.»

03.09.2015; 05:00
просмотров: 1462